Contact Details of Huangshan Huizhou Kangjia Chemical CO.,LTD

Phone: 183 0964 9520 ext. 7
Phone 2: 136 3720 2231
Fax: 559 351 6233